ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Login
ย้อนกลับ

ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร แพทย์ปะจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 Free Train จำนวน 1 ตำแหน่ง


รับสมัคร แพทย์ปะจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 Free Train จำนวน 1 ตำแหน่ง


สนใจยื่นใบสมัคร CV และ portfolio

หรือ สอบถามเพิ่มเติ่ม ที่

ผศ.กุณฑล วิชาจารย์

wkhunt@kku.ac.th

043-363012

ภายใน 10 พ.ค. 2567

2024/04/29 - Chanyut Suphakunpinyo