ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Login
ย้อนกลับ

บริการ ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกนอกเวลากุมารเวชกรรม รพ. ศรีนครินทร์


คลินิกนอกเวลากุมารเวชกรรม รพ.ศรีนครินทร์

สถานที่

จันทร์พุธ อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอนุสรณ์ สว.ชั้น รพ. ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เสาร์ – อาทิตย์  ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ตึก สว.2 (ตรงข้ามตึก สว.1 ตึก 19 ชั้น) 

เวลา

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 18.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์เช้า  
9.00-11.00 น.เสาร์บ่าย (อ.รัฐพล เริ่ม 13.00 น.)
เบอร์ติดต่อ 043-366311-3


ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน

จันทร์

พุธ

เสาร์

อาทิตย์

เช้า

 

 

อ.กุสุมา

อ.จามรี

บ่าย

อ.เพ็ญพิชชา

อ.ภัทร
อ.ณภัทร

อ.รัฐพล 

 

 

 

แพทย์

โรคเด็กทั่วไป วัคซีน

อ.พญ.เพ็ญพิชชา พรประสิทธิ์สกุล

โรคระบบหายใจ และโรคภูมิแพ้

ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล

ผศ.นพ.รัฐพล อุปลา

โรคต่อมไร้ท่อในเด็ก

อ.นพ.ภัทร วิรมย์รัตน์

โรคเลือดและมะเร็งในเด็ก

อ.พญ.ณภัทร เหล่าอรุณ

2021/07/28 - Chanyut Suphakunpinyo