ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Login
ย้อนกลับ

บริการ ตารางแพทย์ออกตรวจผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม


ตารางแพทย์ออกตรวจผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม

สถานที่

·      ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ตึก สว.2 (ตรงข้ามตึก สว.1 ตึก 19 ชั้น) โทรศัพท์ 043-366683, 043-366687

·      ตึกกัลยาณิวัฒนาณุสรณ์ (คลินิกโรคไต)

·      ห้องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

ลักษณะการให้บริการ

·      ให้บริการผู้ป่วยทุกกลุ่มโรค ยกเว้นโรคทางกระดูกและศัลยกรรม ตั้งแต่แรกเกิด - 18 ปี 

·      สำหรับคลินิกเฉพาะโรค เฉพาะผู้ป่วยนัดเท่านั้น 

·      ผู้ป่วยใหม่ทุกรายเข้าพบแพทย์ประจำห้องตรวจก่อนปรึกษาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง นัดเข้าคลินิกเฉพาะโรค

เวลาให้บริการ

·      เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการเวลา ห้องตรวจเปิดบริการเวลา 07.00 น. - 16.30 น. 

·      เปิดรับผู้ป่วย รับบัตรคิว เวลา 07.00 น. - 11.30 น. ผู้ป่วยที่มาหลังเวลา 11.30 น. ให้โทรศัพท์ติดต่อห้องตรวจก่อน 

·      แพทย์เริ่มออกตรวจเวลา 9.00 น.


วัน

เวลา 9.00 น. – 12.00 น.

เวลา 13.00 น. – 16.30 น.

จันทร์

·         ตรวจโรคทั่วไป - แพทย์ประจำบ้านและอาจารย์

·         คลินิกโรคเลือดและมะเร็ง - อ.พัชรี อ.คุณัญญา อ.ณภัทร

·         ตรวจโรคทั่วไป (ผู้ป่วยจากช่วงเช้า)

·         คลินิกโรคไต (ที่ตึกกัลยาฯ ชั้น 2) - อ.สุวรรณี

·         คลินิกโรคทางเดินอาหาร อ.บุศรา

·         คลินิกโรคข้อและรูมาติสซึ่ม - อ.ดารา

อังคาร

·         ตรวจโรคทั่วไป - แพทย์ประจำบ้านและอาจารย์

·         คลินิกโรคต่อมไร้ท่อ - อ.ภัทร อ.รติกร

·         คลินิกโรคติดเชื้อ - อ.ภพ

·         คลินิกปัญหาการให้สารอาหาร - อ.กุสุมา

·         คลินิกโรคทางพันธุกรรม - อ.กุณฑล

·         คลินิกตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ที่ห้อง Echo)- อ.ยุทธพงศ์

·         ตรวจโรคทั่วไป (ผู้ป่วยจากช่วงเช้า)

·         คลินิกระบบสมองประสาท - อ.ณรงค์ อ.วธูหทัย

·         คลินิกทารกแรกคลอด - อ.ผกาพรรณ อ.จรรยา อ.พงศธร

·         คลินิกพัฒนาการเด็ก - อ.ชาญยุทธ์ อ.เพ็ญพิชชา

พุธ

·         ตรวจโรคทั่วไป - แพทย์ประจำบ้านและอาจารย์

·         คลินิกโรคผิวหนัง - อ.ลีลาวดี

·         คลินิกภาวะโภชนาการเด็ก - อ.สุชาอร

·         คลินิกพฤติกรรมเด็ก - อ.ชาญยุทธ์  อ.เพ็ญพิชชา

·         คลินิกฮีโมฟีเลีย (พุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

·         คลินิกโรคหัวใจชนิดซับซ้อน (พุธที่ 2 ของเดือน) - อ.ยุทธพงศ์

·         คลินิกจีโนมิกส์ - อ.กุณฑล

·         ตรวจโรคทั่วไป (ผู้ป่วยจากช่วงเช้า)

·         คลินิกโรคไตพุธ (สัปดาห์ที่ 2 และ 4) บ่าย (ที่ตีกกัลยาฯ ชั้น 2) - อ.สุวรรณี

พฤหัสบดี

·         ตรวจโรคทั่วไป - แพทย์ประจำบ้านและอาจารย์

·         คลินิกโรคเลือดและมะเร็ง - อ.พัชรี อ.คุณัญญา อ.ณภัทร

·         คลินิกโรคทางเดินหายใจและภูมิแพ้ - อ.รัฐพล อ.ดารา อ.ภัณฑิลา อ.สิรภูมิ

·         คลินิกล้างไตทางช่องท้อง และผู้ป่วยรอปลูกถ่ายไต (ที่ตีกกัลยาฯ ชั้น 5) - อ.สุวรรณี

·         คลินิกสุขภาพวัยรุ่น - อ.รสวันต์

·         ตรวจโรคทั่วไป (ผู้ป่วยจากช่วงเช้า)

ศุกร์

·         ตรวจโรคทั่วไป - แพทย์ประจำบ้านและอาจารย์

·         คลินิกโรคหัวใจ - อ.ยุทธพงศ์

·         คลินิกโรคธาลัสซีเมีย (ศุกร์สัปดาห์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน) - อ.พัชรี อ.คุณัญญา อ.ณภัทร

·         คลินิกโรคเบาหวานเด็กและวัยรุ่น (ศุกร์สัปดาห์ ที่ 2 ของเดือน) - อ. ภัทร อ.รติกร

·         ตรวจโรคทั่วไป (ผู้ป่วยจากช่วงเช้า)

·         คลินิกสุขภาพเด็กดี - แพทย์ประจำบ้านและอาจารย์

 

2023/05/29 - Chanyut Suphakunpinyo