ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Login
ย้อนกลับ

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครอาจาร์แพทย์ กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ 2 ตำแหน่ง


รับสมัครอาจาร์แพทย์ กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

จบ วว.กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ หรือ

จบ วว.กุมารเวชศาสตร์ รับทุนศึกษาต่อกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ


สนใจติดต่อ หัวหน้าสาขากุมารเวชศาสตร์ 043-363012 / pakkia@kku.ac.th

2024/04/29 - Chanyut Suphakunpinyo