ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Login
ย้อนกลับ

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการประจำปี 2565


เนื่องด้วยภาควิชากุมารเวชศาสตร์และงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดการประชุมวิชาการประจำปี

“50 ปี สู่ความเป็นเลิศในการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก”
KKU Pediatric Annual Conference 2022 (KPAC 2022)
“50 Years of Excellence in Pediatric Care”

ในระหว่างวันที่ 8-10มิถุนายน 2565 เวลา 8.00–16.30 น. ในรูปแบบ onsite ณ Auditorium room Science Park มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อัตราค่าลงทะเบียน ราคา 2,500 บาท (หากลงทะเบียนเฉพาะวัน ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท/วัน

สามารถลงทะเบียนการประชุมวิชาการตามลิงค์ https://forms.gle/HiYQhoRsdRoHQBYH8 หรือ
สอบถามได้ที่ธุรการภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ 087-3731039,043-363012

E-mail: kanlpa@kku.ac.th หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ Facebook ภาควิชากุมารเวชศาสตร์


2022/05/11 - Chanyut Suphakunpinyo