ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Login
ย้อนกลับ

ประชาสัมพันธ์ ธนาคารนมแม่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ธนาคารนมแม่ Human Milk Bank

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มเปิดให้บริการแล้ว

 ธนาคารนมแม่แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ #


สำหรับทารกเกิดก่อนกำหนดน้ำหนักตัวน้อย ทารกป่วยที่แม่ไม่มีน้ำนมหรือมีข้อห้ามในการให้นมแม่ตัวเอง เช่น แม่ป่วยหนัก แม่ได้ยาบางอย่างที่เป็นข้อห้ามในการให้นม ทารกที่มีปัญหาทางศัลยกรรม เรานำนมแม่บริจาคมาผ่านกระบวนการทำให้ปลอดเชื้อด้วยวิธีพาสเจอไรซ์ก่อนเพื่อความปลอดภัยของทารกน้อยที่เจ็บป่วยนะคะ2022/04/22 - Chanyut Suphakunpinyo