ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Login
ย้อนกลับ

งานบริการ งานบริการ หน่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กสาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

หน่วย โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

บุคลากร

 

ตำแหน่ง

1.        ศาสตราจารย์อรุณี เจตศรีสุภาพ

อาจารย์แพทย์

2.      รองศาสตราจารย์พัชรี คำวิลัยศักดิ์                         

อาจารย์แพทย์

3.      อาจารย์คุณัญญา สุวรรณยิ่ง

อาจารย์แพทย์

4.      อาจารย์ณภัทร เหล่าอรุณ

อาจารย์แพทย์

 

บริการ

1.        บริการตรวจผู้ป่วยนอก ตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะโลหิตจางธาลัสซีเมีย โลหิตจางจากสาเหตุอื่น โรคเลือดออกง่ายและลิ่มเลือดอุดตัน โรคมะเร็งในเด็กชนิดต่างๆ เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว (leukemia) มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (lymphoma) มะเร็งชนิดก้อนต่างๆ (solid tumor)

 

 

วัน

เวลา

สถานที่

คลินิกโรคเลือดและมะเร็ง

จันทร์

09.00 - 12.00 น.

ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ตึก สว.2

 

พฤหัสบดี

09.00 - 12.00 น.

ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ตึก สว.2

คลินิกโรคธาลัสซีเมีย

ศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน

09.00 - 12.00 น.

ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ตึก สว.2

คลินิกโรคฮีโมฟีเลีย

พุธ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน

09.00 - 12.00 น.

ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ตึก สว.2


2.      ให้การรักษาผู้ป่วยในหอผู้ป่วยยาเคมีบำบัด 3ง รับการปรึกษาปัญหาโรคเลือดและมะเร็งเด็ก จากแผนกอื่นในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ รวมถึงผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาโรคเลือดและมะเร็งจากโรงพยาบาลอื่น

3.      ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากตนเอง (Autologous stem cell transplantation) ในโรคมะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (lymphoma)

4.      บริการทางวิชาการด้านโรคเลือดและมะเร็งเด็ก แก่นักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และนักศึกษาระดับหลังปริญญาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ภาพกิจกรรม


2021/08/04 - Phenphitcha Pornprasitsakul