ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Login
ย้อนกลับ

งานบริการ งานบริการ หน่วยต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นสาขาวิชาสาขาวิชาต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่น

หน่วยโรคต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

บุคลากร

 

ตำแหน่ง

1.        ศ.พญ. อวยพร ปะนะมณฑา

ที่ปรึกษาและอาจารย์พิเศษ

2.      นพ.ภัทร วิรมย์รัตน์

อาจารย์แพทย์

3.      พญ.รติกร ไชยศิวามงคล

อาจารย์แพทย์


บริการ

ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่มีปัญหาทางต่อมไร้ท่อ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคอ้วน ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ เบาจืด ความผิดปกติของระบบต่อมไทรอยด์ โรคถุงน้ำรังไข่หลายใบ ตัวเตี้ย ตัวสูง หนุ่มสาวก่อนวัย เป็นหนุ่มสาวช้า ภาวะขาดฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองหลายชนิด โรคกระดูกผุในเด็ก ภาวะข้ามเพศ (transgender)

ตารางออกตรวจ

 

วัน

เวลา

สถานที่

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อเด็ก

อังคาร

9:00-12:00 (ปิดรับบัตรไม่เกิน 11:00)

13:00-15:00

ห้องตรวจผู้ป่วยนอกกุมารเวชศาสตร์

คลินิกนอกเวลาโรคต่อมไร้ท่อเด็ก

พุธ

16:30-19:00

ห้องตรวจผู้ป่วยนอกเวลาราชการ อาคาร สว. (19 ชั้น) ชั้น 1

คลินิกโรคเบาหวาน

ศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

9:00-12:00

ห้องตรวจผู้ป่วยนอกกุมารเวชศาสตร์

คลินิกสุภาพบุคคลข้ามเพศนอกเวลาราชการ

พฤหัสบดี

16:30-19:00

ห้องตรวจผู้ป่วยนอกเวลาราชการ อาคาร สว. (19 ชั้น) ชั้น 1

 

2021/08/02 - Chanyut Suphakunpinyo