ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Login
ย้อนกลับ

งานบริการ งานบริการ หน่วยเวชศาสตร์วัยรุ่นสาขาวิชาเวชศาสตร์วัยรุ่น

                  หน่วย เวชศาสตร์วัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

บุคลากร

 

ตำแหน่ง

1.    รองศาสตราจารย์ รสวันต์ อารีมิตร

อาจารย์แพทย์

 

บริการ

1.    บริการตรวจผู้ป่วยนอก ตรวจวินิจฉัยปัญหาสุขภาพวัยรุ่น และปัญหาการดูแลลูกวัยรุ่น 


 

วัน

เวลา

สถานที่

คลินิกสุขภาพวัยรุ่น

พฤหัส

09.00-12.00 น.

ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ตึก สว 2

2.   รับปรึกษา ปัญหาสุขภาพวัยรุ่น แนะนำปัญหาการดูแลลูกวัยรุ่น


ภาพกิจกรรม

2021/08/02 - Chanyut Suphakunpinyo