ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Login
ย้อนกลับ

งานบริการ งานบริการ หน่วยทางเดินอาหารและโรคตับในเด็ก


  

สาขาวิชาทางเดินอาหารและโรคตับในเด็ก  

หน่วยทางเดินอาหารและโรคตับในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  


บุคลากร 

 

ตำแหน่ง

1.    ศาสตราจารย์ สุมิตร สุตรา

แพทย์

2.   อาจารย์ บุศรา เจริญวัฒน์

แพทย์


บริการ

1.    บริการตรวจผู้ป่วยนอก ตรวจวินิจฉัยเด็กที่มีปัญหาทางเดินอาหาร โรคตับ 


 

วัน

เวลา

สถานที่

คลินิกทางเดินอาหารและโรคตับในเด็ก

จันทร์

13.00 - 16.30 น.

ห้องตรวจกุมารเวชกรรม 

ห้องส่องกล้องทางเดินอาหาร

อังคาร

09.00 - 12.00 น.

ห้องส่องกล้องทางเดินอาหาร ตึก สว 4

 

2. บริการส่องกล้องทางเดินอาหารเด็ก เช่น เลือดออกจากทางเดินอาหาร กรดไหลย้อน ติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ ท้องร่วงเรื้อรัง ลำไส้อักเสบเรื้องรัง เป็นต้น


ภาพกิจกรรม 

2021/08/02 - Chanyut Suphakunpinyo