ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Login
ย้อนกลับ

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2565


ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุนภาควิชากุมารเวชศาสตร์

สนใจกดลิงค์นี้เลย
สำหรับน้องๆผู้สมัครจากต่างสถาบัน ไม่ต้องกังวลเรื่อง covid
สามารถจัดสัมภาษณ์ออนไลน์ได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์

2021/07/28 - Chanyut Suphakunpinyo